Do szczególnych zadań Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie należy zapewnienie pomocy kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno - położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Kobieta zgłaszająca się do Naszego Ośrodka ma zagwarantowaną przede wszystkim dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa, ochronę interesów i praw swoich i swojego dziecka.

Działania prowadzone wobec zgłaszających się kobiet, opierają się na zasadach:

  • poszanowania godności człowieka;
  • uznania podmiotowości dziecka;
  • prawa oraz pierwszeństwa do wychowania  dziecka w rodzinie biologicznej;

Wsparcie dla kobiet rozważających decyzję o oddaniu dziecka do adopcji obejmuje:

  • Wsparcie i zapewnienie pomocy medycznej:

Towarzyszenie w okresie ciąży: monitorowanie stanu zdrowia w poradni zdrowia, wybór szpitala do porodu, edukacja dotycząca prawidłowego odżywiania i stylu życia w okresie ciąży, pomoc i wsparcie w okresie połogu.

  • Pomoc prawna:

Omówienie przebiegu postępowania w sądzie w przypadku tzw: „zrzeczenia blankietowego”, wyjaśnienie konsekwencji prawnych składanego oświadczenia woli, pomoc w kontaktach z urzędami publicznymi (USC, Sąd i inne), przedstawienie zasad przejęcia opieki prawnej nad dzieckiem podopiecznej matki na czas postępowania o przysposobienie.

  • Pomoc socjalna:

Pomoc socjalna, w przypadku braku stałego miejsca zamieszkania albo braku miejsca zamieszkania, zabezpieczenie pobytu Domu Samotnej Matki lub w innym ośrodku interwencyjnym, wsparcie w kontaktach z pozostałymi placówkami pomocowymi np.: kuratorami, OPS, PCPR, MOPS itp.

  • Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne:

Dbałość o poczucie własnej wartości u podopiecznej matki, zachęcanie do zmian i rozwoju osobistego, wsparcie na etapie pożegnania matki ze swoim dzieckiem, przygotowanie i pozostawienia listu oraz pamiątek dla niego, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, pomoc w przejściu przez proces żałoby po utracie dziecka.

Potrzebujesz pomocy i wsparcia prosimy o kontakt:

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie

ul. Monte Cassino 2, 

tel. 94 343 25 62

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II