Pracownicy Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie:

 Dyrektor Ośrodka (pedagog) - mgr Leszek Jęczkowski

 Pedagożka - mgr Marzena Kirko

 Pedagożka - mgr Katarzyna Romek

 Pedagożka - mgr Małgorzata Makuszewska

 Pedagożka - mgr Aneta Burek 

 Pedagożka - mgr Agnieszka Popławska  

 Pedagog - mgr Aleksander Kret

 Psycholożka - mgr Barbara Tabaka-Tomczyk

 Psycholożka - mgr Marta Mokrzycka

 Psycholożka - mgr Maria Wysocka

 Psycholożka - mgr Marzena Weber

 Psycholożka - mgr Karina Wysocka - Kosik

Administratorka - mgr Agnieszka Duda

Główna księgowa - dr Małgorzata Guzińska

Spejalistka d/s kadr i płac - Mariola Szkup

Pracowniczka prac lekkich - Mirosława Szuplak

 

 

 

 

  
         

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II