Pracownicy merytoryczni dostępni są w godzinach 800 - 1600, godziny późniejsze umawiane są telefonicznie ze specjalistami.

Publiczy Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie:
    Poniedziałek  – 800  - 1900                     
    Wtorek         – 800  - 1600                                          
    Środa           – 800  - 1900                                                                                  
    
Czwartek      – 800 - 1900
    
Piątek           – 800 - 1900

Oddział w Szczecinie:
Poniedziałek     – 700  - 1600                     
    Wtorek        – 700  - 1900                                          
    Środa           – 700  - 1600                                                                                  
    
Czwartek      – 700 - 1600
    
Piątek           – 700 - 16 00

Bardzo prosimy zgłaszać wolę spotkania się z pracownikami telefonicznie, gdyż bardzo często pracujemy poza pomieszczeniami Ośrodka. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie optymalnego terminu wizyty z odpowiednim specjalistą, który na Państwa będzie czekać.

Godziny pracy pracowników merytorycznych dostosowane są do potrzeb korzystających  z placówki rodzin i dzieci.

 

Adres:
ul. Monte Cassino 2,

75-412 Koszalin  
( III piętro)

tel: 94/343 25 62

tel. kom. 535 990 029 

e-mail: poa@ta.pl

 

 

Oddział w Szczecinie:

ul. Al.Wyzwolenia 105
71-421 Szczecin
tel. 91/440 30 30
tel. kom. 575 908 555

email: poaszczecin@wzp.pl

 


Wyświetl większą mapę
"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II