Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie:

http://www.rops.wzp.pl/

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie

http://www.poa.szczecin.pl/

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie

http://www.adopcje.pl

Adopcje zagraniczne  - Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

https://adopcja.org/

 

 

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II